โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย
NonghinHospital

หมายเลขโทรศัพท์ 042 810 234
หมายเลขโทรสาร 042 810 233
เหตุฉุกเฉิน โทร 1669

เลขที่ 300 หมู่ 2
ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
42190

300 Moo 2
Nonghin
Nonghin
Loei
42190

แผนที่โรงพยาบาลหนองหิน