โรงพยาบาลหนองหิน ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลหนองหิน ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
เพื่อก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงอาหารและตึกผู้ป่วยใน
โดยเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า