ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-Opost Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย