การลงทะเบียนจองรับ “วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019” (โควิด 19) 💉

✔️เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 🦠
✔️ลดอาการป่วยรุนแรง
✔️ลดการเสียชีวิต

✨กลุ่มที่ลงทะเบียนจองรับวัคซีน มี 2 กลุ่มดังนี้
1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม ดังนี้

 • โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด
  -.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ปอดอุดกั้น หอบหืด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคอ้วน(น้ำหนักมากกว่า100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย มากกว่า 35 )
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป โรคไตวายเรื้อรัง

✨ข้อมูลการให้บริการ
เปิดจอง 1 – 31 พฤษภาคม 2564
วันให้บริการ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

 1. กลุ่มที่ลงทะเบียนจองรับวัคซีน ในประชนชนทั่วไป
  กลุ่มผู้สูงอายุ 18 – 59 ปี
  ข้อมูลการให้บริการ
  เปิดจอง 1 กรกฏาคม 2564
  วันให้บริการ สิงหาคม 2564

✨ช่องทางการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด 19 มี ช่องทาง ดังนี้

 1. จองผ่านไลน์หมอพร้อม
 2. อสม.หรือ รพ.สต. ในพื้นที่
 3. ยืนยันการจองด้วยตัวเอง ที่ รพ.หนองหิน กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม(ฝ่ายส่งเสริม ชั้นล่าง) โทร 088-1012471

✨ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • รพ.หนองหิน กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม(ฝ่ายส่งเสริม )
  เบอร์โทรศัพท์ 088-1012471 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)