ประกาศ 📢📣
สำหรับ #ประชาชนทั่วไป
✔️ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
✔️ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน
ท่านใดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 #ฟรี ✨
สามารถลงทะเบียนผ่านทาง

 1. ลงทะเบียนผ่าน Line Official “หมอพร้อม” (วิธีทำตามภาพ)​ กดลิงค์ line://ti/p/@475ptmfj หรือเพิ่มโดยใช้ LINE ID : @475ptmfj
 2. ผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ที่… โรงพยาบาลหนองหิน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต อ.หนองหิน จ.เลย *** ในเวลาราชการ ***
  📆 เริ่มลงทะเบียน
  ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป…
  สอบถามเพิ่มเติม …ฝ่ายสงเสริมฯ โรงพยาบาลหนองหิน
  โทร. 042-810234 ต่อ 528
  โทรศัพท์เคลื่อนที่. 091-1012471