โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย

มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
– ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน             จำนวน            1        อัตรา
– ตำแหน่งนักพนักงานช่วยเหลือคนไข้       จำนวน            1        อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (เวลา08.30- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โทร.0 42810 234