โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง เทคนิคการแพทย์ จำนวน 1
2. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กันยายน 2564 (เวลา08.30- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โทร.0 42810 234