ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)——————————————-
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานบริการ (คลังพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบริการ (ผู้พิการ) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มกราคม 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโทร 042 810 234