ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
– นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
– เกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโทร 042 810 234