ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่ง
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
– เกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา