นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริการ (ผู้พิการ) จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2565
(เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2
โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โทร 042 810 234