ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโทร 042 810 234