ประกาศโรงพยาบาลหนองหินเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 21 ตุลาคม 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโทร 042 810 234