ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน             จำนวน            1        อัตรา