ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 ท่าน