ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ