ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง และพนักงานขับรถยนต์