1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา