ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง
ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานห้องยา 1 อัตรา