โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย

มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดการจ้าง 1. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โทร.0 42810 234